Follow us:
HOTLINE 0906 919 639
Banner
  • Đẩy mạnh truyền thông
  • Banner EX8 GT
  • Banner Excient
  • solati tháng 4

Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

XE TẢI

Hyundai Mighty Ex8 GT S2

Hyundai Mighty Ex8 GT S2

Giá: 715.000.000 đ
Mighty 110SL

Mighty 110SL

Giá: 740.000.000 đ
Hyundai Mighty 110XL

Hyundai Mighty 110XL

Giá: 775.000.000 đ
Hyundai Mighty Ex8 GTL

Hyundai Mighty Ex8 GTL

Giá: 730.000.000 đ
Hyundai Mighty Ex8 GT S1

Hyundai Mighty Ex8 GT S1

Giá: 695.000.000 đ
Hyundai Mighty EX8 GT S1/S2/GTL

Hyundai Mighty EX8 GT S1/S2/GTL

Giá: 695.000.000 đ
Hyundai Mighty EX8

Hyundai Mighty EX8

Giá: 791.500.000 đ
Hyundai Mighty EX6

Hyundai Mighty EX6

Giá: 720.000.000 đ
Hyundai Mighty EX Series

Hyundai Mighty EX Series

Giá: 720.000.000 đ
Mighty N250 Thùng Kín

Mighty N250 Thùng Kín

Giá: 480.000.000 đ
Mighty N250 Mui Bạt

Mighty N250 Mui Bạt

Giá: 480.000.000 đ
Hyundai HD240

Hyundai HD240

Giá: 1.715.000.000 đ
Hyundai New Porter 150

Hyundai New Porter 150

Giá: 371.400.000 đ
Hyundai HD320

Hyundai HD320

Giá: 2.340.000.000 đ

XE BEN

Xe ben Hyundai Mighty Ex8 GT S2

Xe ben Hyundai Mighty Ex8 GT S2

Giá: 715.000.000 đ
Xe Ben Hyundai New Porter 150

Xe Ben Hyundai New Porter 150

Giá: 371.400.000 đ
Xe Ben Hyundai HD270

Xe Ben Hyundai HD270

Giá: 2.226.000.000 đ

XE TẢI CẨU

ĐẦU KÉO

Xe Đầu Kéo Hyundai HD1000

Xe Đầu Kéo Hyundai HD1000

Giá: 2.006.000.000 đ

XE CHUYÊN DÙNG

product-product